Kayıtlı Elektronik Posta Nerede Kullanılır?

KEP – Kayıtlı Elektronik Posta; gönderici ve alıcı kimliklerinin belli olduğu, gönderi zamanının ve içeriğin değiştirilemediği, uyuşmazlık durumunda hukuki geçerliliği olan güvenli elektronik posta hizmetidir.

KEP sisteminde gönderi sırasında aşağıda yer alan kayıtlar oluşturulur ve 20 yıl delil olarak saklanır:

 • E-Posta Gönderi Zamanı
 • E-Posta Gönderici ve Alıcı Kimlikleri
 • E-Posta Teslim Edilme Zamanı
 • E-Posta Okunma Zamanı
 • E-Posta İçeriğin Bütünlüğü

Kayıtlı Elektronik Posta Nerede Kullanılır?

KEP ile Tebligat, İhtar, Talimat, Beyanname, Bildirge, Ödeme Emri, Mutabakat, Bildirim, Ekstre, İhbar, Sözleşme, Poliçe Satışı, Yenileme ve İptalleri, Dilekçe, Teklif, Sipariş, Sipariş Onayı, Başvuru, Duyuru ve çağrıların yapılması, İştirak Taahhütnamesi, İK süreçleri, Resmi ve Özel Kurumlarla İletişim, Özgeçmiş gönderimi/alımı ve Müşteri şikayetlerinin bildirilmesi / alınması yapılabilir. Diğer kullanım KEP kullanım alanları aşağıdaki gibidir.

 • Kamudan – Kamuya
 • Kamu ile özel sektör arasında
 • Kamu ile vatandaş arasında e-yazışma
 • Şeffaf Kamu
 • Noter üzerinden yapılan
 • İadeli taahhütlü posta ile yapılan
 • Güvenlik ve gizlilik gerektiren
 • Atama, Terfi, Uyarı, İhtar
 • Sicil dosyası işlemleri
 • Denetim ve teftiş gibi tüm yazışmalar
 • Faaliyet Belgesi
 • Ruhsatlar ve İzinler
 • Vergi Levhası
 • Genel kurul toplantı davet ve kayıtları
 • Önemli toplantı çağrıları
 • Her türlü etkinlik daveti
 • Rezervasyon teyitleri
 • Tahsilat makbuzu
 • Damga vergisi makbuzu
 • Aidat makbuzları, vb.
 • Muvafakatname, Taahhütname
 • Oda Sicil kaydı

Siparişinizi web sitemizden oluşturarak ödemenizi kredi kartı ile online gerçekleştirebilirsiniz. Sipariş sonrasında başvuru belgelerinin çıktıları alınarak imzalamanız ve KEPKUR Merkez adrese kargo ile göndermeniz gerekir. Sipariş onay sonucunda gelen aktivasyon e-postası ile hesap aktif edilir.

KEP Nereden Alınır?

KEP adresi nereden alınır sorusunun cevabı yalnızca BTK tarafından KEPHS – Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılar lisanslı kurumlar tarafından gerçekleştirilmektedir.

E-İmza Nedir?

E-imza nedir veya başka bir ifadeyle elektronik imza, nedir sorusunu kısaca cevaplayalım. Elektronik belgeler veya formlar üzerinde onay veya onay almanın yasal bir yoludur. Hemen her işlemde el yazısı bir imzanın yerini alabilir. Elektronik imza veya e-imza, elektronik formdaki diğer verilerle mantıksal olarak ilişkilendirilen ve imzalayan tarafından bir belge veya işlemin onaylanmasını imzalamak veya onaylamak için kullanılan elektronik formdaki verileri ifade eder.

Elektronik imzanın özellikleri nelerdir?

Bir kağıda elle atılan ıslak imza nasıl o imzanın sahibini tanımlıyorsa, e-imza da hukuki olarak kişiye aynı hak ve yükümlülükleri sağlamaktadır. Yukarıda yaptığımız tanımamaya ek olarak, elektronik imzayı en kısa ve anlaşılır olarak; elektronik veriye eklenen kimlik doğrulama amacıyla kullanılan bir çeşit elektronik iz şeklinde tanımlamak mümkündür. Elektronik olarak imzaladığınız bir elektronik dokümana eklenen e-imza verisi o dokümanın size ait olduğunu hukuksal olarak  kantlar. Aynı zamanda söz konusu dokümanın içeriğinin başka birileri tarafından değiştirilip değiştirilmediğini ortaya koyar. Tüm bunların yanı sıra elektronik imzanın birçok özelliği bulunmaktadır.

Kimlik doğrulaması

Gerçek ve şüpheye yer bırakmaksızın belgeyi gerçekte kimin imzaladığının kanıtı olan elektronik imza, imzalanan belgeyi somut ve tanımlanabilir varlığa bağlar.

Veri bütünlüğü

Veri bütünlüğü sağlayan elektronik imza, imzalamadan önce dokümanın başka kişiler tarafından müdahale edilmediğinin de kanıtıdır. Elektronik imza, ikili bite bağlıdır. Bu sebeple başka bir belgeye eklenemez veya dahil edilemez. İmzalanan belge başlı başına tek ve gerçek dokümandır.

E- imza İnkar edilemez

Günümüzde pek çok davaya konu olan sahte imza, elektronik imza ile tarihe karışıyor. Kişinin kendi iradesi ile attığı imza taklit edilemez, kopyalanamaz. Başka bir belgede farklı bir amaç için kullanılamaz. Başka bir ifadeyle, elektronik imza mahkemede imza sahibinin aslında imzayı yarattığının kanıtı konumundadır.

Ayrıca elektronik imza, sahibi kesinti yaşamadan işlem yapabilmek için güvenli ve doğru bir tanımlama yöntemi sağlamayı amaçlamaktadır. En geniş haliyle elektronik imzanın tanımı, geçerli yetki alanına göre değişkenlik göstermektedir. Çoğu ülkede ortak payda, aşağıdakileri gerektiren gelişmiş bir elektronik imza seviyesidir.

Siz de yeni nesil dijital teknoloji ile devreye giren elektronik imza ile özelikle ticari ve hukuki alanda çalışmalarınızı güvenle sürdürebilirsiniz. Sertifika tabanlı elektronik imzalar en gelişmiş, uyumlu ve güvenli e-imza türü olarak hayatımızı kolaylaştırmaya devam ediyor. Her imza sahibinin kimliğinin ve belge özgünlüğünün en yüksek güvenceyle koruma altına alınan, dijital kimlik sertifikası ile desteklenen güvenilir e-imzayı tercih edin.

E-imza nedir veya başka bir ifadeyle elektronik imza, nedir sorusunu cevaplamaya çalıştık. Daha fazlası için bizi arayabilirsiniz.

×

Merhaba!

WhatsApp'ta soru sormak veya bize bir e-posta göndermek için aşağıdaki temsilcilerimizden birine tıklayın info@e-imzam.com

×